samen in actie

walcherse kerken voor oekraine

hulp aan vluchtelingen

De diaconieën van een aantal kerkgenootschappen op Walcheren hebben gezamenlijk een werkgroep in het leven geroepen om de vluchtelingen uit de Oekraïne en de mensen in de Oekraïne te helpen.


Doel:

  • vinden van gastgezinnen

  • het vinden van buddy's

  • het vinden van vrijwilligers voor de meetings

  • koppelen van buddy's aan gastgezin.

Wat zou een buddy kunnen betekenen voor een gastgezin:

  • begeleiden naar de gemeente i.v.m. inschrijving - ophalen leefgeld

  • bezoek huisarts

  • bezoek kerkdienst

  • bezoek meeting

  • Oekraïners vragen om bij de buddy's te komen eten

  • Dit alles in overleg met het gastgezin


Binnenkort worden de werkzaamheden van de werkgroep ondergebracht in een stichting met een ANBI status.

De werkgroep heeft op zaterdag 7 mei een inzamelingsactie gehouden, er is ontzettend veel eten en drinken ingezameld....14000 KG totaal, waarvoor iedereen hartelijk dank!


Helpt u / jij ook mee?