samen in actie

walcherse kerken voor oekraine

hulp aan vluchtelingen

Door het oorlogsgeweld in de Oekraïne zijn miljoenen mensen op de vlucht. Hun zoektocht naar veiligheid en onderdak eindigt soms mijlenver van huis. Ook in Zeeland, in onze eigen regio, worden inmiddels Oekraïners opgevangen. Als kerken hebben wij daarin een roeping: ‘Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd’ (Hebreeën 13:2).

Samen staan we sterker! Daarom hebben de diaconieën van verschillende kerkgenootschappen op Walcheren een werkgroep in het leven geroepen. We proberen van elkaar te leren, elkaar te helpen en allerlei initiatieven op het gebied van vluchtelingenhulp zo goed mogelijk te stroomlijnen. Via deze website houden wij u op de hoogte van onze activiteiten.

Helpt u / jij ook mee?